Cene

Cene za prevode se izračunavajo po normiranih vrsticah (1 NV = 55 znakov s presledki) in se razlikujejo odvisno od strokovnosti besedila, nujnosti in časa za poizvedovanje. Za orientacijo velja cena od 1,50 € za vrstico. Po želji vam napišem individualno ponudbo – pošljite mi besedilo, ki naj bi ga prevedla, jaz pa se bom oglasila karseda hitro.

Tolmačenje zaračunavamo po celih ali polovičnih delovnih dneh, pa tudi po delovnih urah.

Za lektorat in korektorat zaračunavam honorar na uro – odvisno od časa, ki je na razpolago (nujnost) in strokovnosti besedila.